Критерії доброчесності кандидата

Критерій 1. «Непричетність до порушення прав і свобод людини»

Порушником вважається народний обранець, щодо якого у відкритих джерелах знайдено достовірну інформацію про порушення прав і свобод людини (наприклад, посягання на життя і здоров’я людини, порушення екологічних прав, права власності, рейдерство, обмеження свободи слова або права на інформацію, дискримінація чи «мова ненависті») або про зловживання депутатом своїм правом (наприклад, подання позову до журналіста або ЗМІ з вимогою надмірної грошової компенсації моральної шкоди тощо).

Причетність депутата до порушення прав і свобод людини може полягати як у безпосередньому вчиненні відповідних дій або бездіяльності, так і у спонуканні до цього інших осіб, прийнятті рішення, що призвело до порушення, приховуванні порушення тощо.

Враховуються випадки грубого порушення прав або неодноразові випадки незначних порушень. Невідповідністю також вважається ініціювання та голосування в парламенті за законопроект, прийняття якого може призвести до порушення прав і свобод людини згідно з висновками правозахисних організацій.

Критерій 2. «Непричетність до корупції та інших зловживань»

У своїй оцінці Рух виходить із раніше оприлюдненої, обґрунтованої інформації, яка дає вагомі підстави припустити можливу причетність депутата до корупції у широкому розумінні – від хабарництва, сприяння призначенню на посаду близьких осіб, зловживання із земельними ресурсами або під час державних закупівель, участі депутата у привласненні державного чи комунального майна, – до порушення вимог щодо несумісності, прийняття рішень за наявності конфлікту інтересів або підтримки законопроектів, що сприяють корупції.

Також враховуються випадки зловживання статусом народного депутата, зокрема: отримання депутатом нагород, відзнак, особливих пільг з використанням свого статусу (автомобільних номерів Верховної Ради, пропусків, державної квартири), а також перевищення норм транспортних чи інших бюджетних витрат на одного народного депутата.

Критерій 3. «Незмінність політичної позиції відповідно до волевиявлення виборців»

Порушенням вважається невходження народного депутата, обраного за виборчим списком політичної партії або висунутого політичною партією в одномандатному окрузі, до складу фракції цієї політичної партії, а також вихід або виключення із фракції тієї партії, від якої народний обранець йшов на виборах. Для народних депутатів-самовисуванців порушенням вважається неодноразовий перехід по фракціях чи групах, а саме другий перехід до нової фракції.

Крім того, невідповідністю цьому критерію є “синхронне” голосування з іншими фракціями у більш ніж 50% випадків протягом однієї сесії.

Критерій 4. «Особисте голосування»

У якості порушення зараховується неособисте голосування, тобто голосування картки депутата під час пленарного засідання Верховної Ради, на якому згідно з даними особистої письмової реєстрації народний депутат був відсутній. Також порушенням є голосування за іншого депутата, якщо зафіксовано принаймні один випадок голосування карткою іншого депутата. Для встановлення порушення використовуються трансляції пленарних засідань (на телеканалі «Рада»), фотоматеріали, відеозаписи парламентських засідань, програми теленовин, повідомлення у ЗМІ та зізнання окремих депутатів у неособистому голосуванні.

Критерій 5. «Належне відвідування засідань парламенту і комітетів»

Рух ЧЕСНО встановлює кількість пленарних засідань Верховної Ради, які депутат пропустив без поважних причин. Це визначається за даними письмової реєстрації депутата на початку пленарних засідань.

Також аналізується відвідування засідань комітету, членом якого є народний депутат. Інформацію про присутність депутатів на засіданнях комітетів Рух ЧЕСНО отримує шляхом направлення інформаційних запитів до відповідних комітетів Верховної Ради України.

Критерій 6. «Прозорість діяльності та підзвітність»

Порушенням критерію вважається: неоприлюднення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік; ненадання автобіографії або відомостей з неї на звернення Руху; ненадання інформації про комерційні інтереси депутата на звернення Руху ЧЕСНО, зокрема інформації про наявність належних йому підприємств або корпоративних прав та про передачу цих прав в управління, що були зобов’язані зробити народні обранці після виборів.

Непрозорістю також вважається ненадання на звернення Руху ЧЕСНО повного списку помічників-консультантів депутата або ненадання інформації про використання коштів, які виділяються депутату з державного бюджету на виконання його повноважень.

Аналізуючи підзвітність народних обранців, Рух також враховуватиме отримання або неотримання від них відповіді на своє звернення про роботу депутатів із виборцями, а саме про наявність громадської приймальні депутата та її роботу, а також наявність звіту про депутатську діяльність в цілому.

Критерій 7. «Відповідність стилю життя задекларованому майновому стану»

Порушення має місце, коли витрати народного депутата неспівмірні з його задекларованим майновим станом (майновим станом його сім`ї), тобто коли витрати явно перевищують декларовані доходи за відповідний період часу. Зокрема, враховується користування дорогими аксесуарами, транспортними засобами; значні витрати (дорогий ремонт помешкання, екзотичний відпочинок тощо); витрачання значних коштів на благодійність; або набуття у власність дорогої нерухомості, цінних паперів тощо.

 

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЗА КРИТЕРІЯМИ

Кожен народний депутат України Верховної Ради VII скликання оцінюється за Критеріями доброчесності народного депутата. Таких критеріїв сім і вони складаються з різних індикаторів, що вказують на порушення критерію.

Рух ЧЕСНО не робить тверджень щодо доведеності фактів неправомірної поведінки або винуватості особи у вчиненні правопорушення, за яке встановлено юридичну відповідальність (наприклад, щодо порушення депутатом прав людини чи вчинення корупційного правопорушення). Тому оцінка Руху може не збігатися з офіційними висновками (наприклад, із рішенням суду щодо непритягнення до відповідальності чи відмовою правоохоронних органів порушити кримінальну справу відкрити провадження у справі про адміністративне правопорушення).

Рух ЧЕСНО враховує грубі або системні дрібні прояви недоброчесної поведінки з боку депутата. Враховується не лише безпосереднє вчинення депутатом певних дій, але й надання ним розпорядження, ініціювання або спонукання інших осіб вчинити певні дії, які вважаються порушенням за цією Методологією, а також інші форми причетності до порушення (приховування, посередництво тощо).

При цьому Рух ЧЕСНО робить оцінку вірогідності причетності депутата до недоброчесної поведінки і поширює відповідну інформацію лише у випадку, коли така вірогідність, на думку Руху ЧЕСНО, є високою і ґрунтується на фактичних даних, оприлюднених у достовірних джерелах. Висновки Руху ЧЕСНО є оціночними судженнями, які не підлягають доведенню. Оцінка проводиться на підставі раніше оприлюдненої інформації у відкритих загальнодоступних джерелах.

Подаючи інформацію з оцінкою доброчесності депутатів, Рух ЧЕСНО дотримується принципів неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти та точності поширюваної інформації.

Перед оприлюдненням такої оцінки Рух ЧЕСНО повідомляє народних депутатів про можливість спростувати інформацію про їхню можливу недоброчесність протягом 3 днів. Крім того, у разі надходження до Руху відповіді депутата на його оцінку після її оприлюднення, така відповідь розглядається і розміщується в ЧЕСНОметрі разом з оцінкою, а за результатами її розгляду оцінка депутата може бути змінена.

Мета моніторингу – надати публічну оцінку поведінки і діяльності кожного народного депутата України VII-го скликання, щоб підвищити їхню персональну відповідальність перед виборцями та, водночас, забезпечити поінформованість громадян про доброчесність кожного народного обранця.

Цей моніторинг продовжує попередню діяльність Руху під час парламентських виборів 2012 року, а саме оцінку доброчесності кандидатів у народні депутати. При цьому метою нового моніторингу є дати оцінку народним депутатам після набуття ними повноважень у Верховній Раді України VII скликання. Тобто порушенням вважатиметься та поведінка депутата, що мала місце після отримання ним свого мандата. Водночас, у разі виявлення порушень депутата, які мали місце до обрання його до Верховної Ради VII скликання, такі порушення також будуть враховуватися при оцінці, якщо про них не було відомо раніше.

 

Завантажити повний текст методології (PDF)