Юридичні засади

Юридичні засади діяльності Громадського руху ЧЕСНО в рамках кампанії «Фільтруй Владу!»

Громадський рух ЧЕСНО відповідно до положень Конституції України про свободу інформації та вираження поглядів збирає і поширює інформацію про народних депутатів України, які відповідальні за свою діяльність перед українським народом як уповноважені ним представники у Верховній Раді України (ч. 3 ст. 7 Закону України «Про статус народного депутата України»).

При цьому Рух ЧЕСНО дотримується принципів неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності поширюваної інформації.

 

1. Інформація, яку використовує Рух

 • Рух ЧЕСНО використовує інформацію, що отримується безпосередньо від самих осіб, яких вона стосується, або збирається виключно з відкритих загальнодоступних джерел. Тобто така інформація надана за згодою особи або раніше вже була оприлюднена, є доступною для ознайомлення і подальшого поширення необмеженому колу осіб і, відповідно, не може вважатися конфіденційною інформацією про особу.

 • Рух ЧЕСНО виходить також з того, що відповідно до статті 7 Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат постійно підтримує зв’язки з виборцями, розглядає звернення виборців, об’єднань громадян, вживає заходів для реалізації їх пропозицій і законних вимог, інформує виборців про свою депутатську діяльність під час особистих зустрічей з ними та через засоби масової інформації.

 • При цьому, за статтею 21 Закону України «Про інформацію», не може бути віднесено до інформації з обмеженим доступом (у т.ч. до конфіденційної інформації про особу) відомості про факти порушення прав і свобод людини, про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

 • Так само не є конфіденційною інформація, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень (Рішення Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012).

 • Також не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно (згідно із ч.5 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

 • Крім того, інформація, що містилася у документах, поданих до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати, є відкритою згідно із ч.2 ст. 63 Закону України «Про вибори народних депутатів». Серед іншого, йдеться про таку інформацію:

  • автобіографія;

  • зобов'язання у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права;

  • відомості з декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

 • У своїй діяльності Рух ЧЕСНО також виходить з права окремих громадян або об’єднань громадян проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання і протидії корупції, проводити дослідження з цих питань, повідомляти громадськість про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень та здійснювати громадський контроль в інших формах, які не суперечать чинному законодавству (п. 1 ст. 18 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»).

 • Таким чином, збирання та інша обробка персональних даних народних депутатів здійснюється для захисту законних інтересів учасників Руху ЧЕСНО, що становить собою правомірну підставу для такої обробки (п. 5 ст. 11 Закону України “Про захист персональних даних”).

 • Рух ЧЕСНО здійснює обробку персональних даних депутатів в базі даних, яка буде зареєстрована у встановленому законом порядку.

 

2. Поширення негативної інформації

 • Рух ЧЕСНО не робить тверджень щодо доведеності фактів неправомірної або неетичної поведінки (наприклад, щодо порушення особою прав людини чи невідповідності стилю життя особи її задекларованим доходам).

 • Рух ЧЕСНО не робить тверджень щодо доведеності вини особи у вчинені правопорушення, крім випадків, коли така вина встановлена судом. Тому оцінка Руху може не збігатися з офіційними висновками (наприклад, із рішенням суду щодо непритягнення до відповідальності чи відмовою правоохоронних органів порушити кримінальну справу, відкрити провадження у справі про адміністративне правопорушення).

 • Рух ЧЕСНО робить оцінку вірогідності причетності особи до правопорушення чи неетичної поведінки і поширює відповідну інформацію лише у випадку, коли така вірогідність, на думку Руху ЧЕСНО є високою і ґрунтується на фактичних даних, оприлюднених у достовірних джерелах.

 • Таким чином, Рух ЧЕСНО наголошує, що твердження про відповідність чи невідповідність критеріям «Непричетність до порушення прав і свобод людини», «Непричетність до корупції та інших зловживань», «Незмінність політичної позиції відповідно до волевиявлення виборців» та «Відповідність стилю життя депутатів задекларованому майновому стану» є оціночними судженнями Руху ЧЕСНО.

 • Оціночні судження Руху ЧЕСНО не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості (стаття 30 Закону України «Про інформацію»), що відповідає міжнародним стандартам захисту свободи слова, зокрема, обов’язковій для застосування практиці Європейського суду з прав людини, згідно з якою оціночні судження не підлягають доведенню (див., серед інших, рішення у справах «Лінгенс проти Австрії», «Українська Прес-Група проти України»).

 • Рух ЧЕСНО не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації, отриманої з офіційних джерел, та не несе відповідальності в разі її спростування (стаття 302 Цивільного кодексу). Це, зокрема: інформація про письмову чи електронну реєстрацію народного депутата, про зміну фракції; інформація, отримана у відповідь на запит чи звернення, державного органу чи органу місцевого самоврядування; інформація з офіційного веб-сайту Верховної Ради; інша інформація з офіційних джерел. Рух ЧЕСНО також звертається безпосередньо до народних депутатів з метою отримання інформації про них та їхню діяльність.

 

3. Право на спростування та відповідь

 • Перед оприлюдненням своєї оцінки Рух ЧЕСНО повідомляє народних депутатів про можливість спростувати інформацію про їхню можливу недоброчесність протягом 3 днів.

 • Рух ЧЕСНО, відповідно до статті 30 Закону України «Про інформацію», надає особі, про яку було поширено інформацію, з якою вона не згодна, можливість відповіді в розумному обсязі. Відповідь оприлюднюється на веб-сайті Руху ЧЕСНО на сторінці відповідного депутата.

 

Юридичні засади діяльності Громадського руху ЧЕСНО в рамках кампанії «Фільтруй Раду!», які рух ЧЕСНО застосовував під час парламентської виборчої кампанії у 2012 році"

Рух ЧЕСНО, відповідно до положень Конституції України про свободу вираження поглядів та забезпечення вільного волевиявлення на виборах, поширює інформацію про осіб, які претендують або можуть претендувати на посаду народного депутата України.

Діяльність Руху спрямована на забезпечення виборцям можливості доступу до різнобічної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного вибору (стаття 63 Закону України “Про вибори народних депутатів України”). При цьому Рух дотримується принципів неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності поширюваної інформації.

 

1. Інформація про особу

- Рух ЧЕСНО використовує інформацію, що збирається виключно з відкритих загальнодоступних джерел. Тобто така інформація раніше вже була оприлюднена, є доступною для ознайомлення і подальшого поширення необмеженому колу осіб і, відповідно, не може вважатися конфіденційною інформацією про особу.

- Рух ЧЕСНО виходить також з того, що відповідно до статті 5 Закону України “Про захист персональних даних” персональні дані особи, яка займає або претендує зайняти виборну посаду у представницькому органі (у т.ч. є народним депутатом України або кандидатом у народні депутати України), не належать до інформації з обмеженим доступом.

- При цьому, за статтею 21 Закону України “Про інформацію”, не може бути віднесено до інформації з обмеженим доступом (у т.ч. до конфіденційної інформації про особу) відомості про факти порушення прав і свобод людини, про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

- Рух ЧЕСНО не зобов’язаний повідомляти особу про збирання і оброблення її персональних даних, оскільки інформація збирається із загальнодоступних джерел (стаття 12 Закону України “Про захист персональних даних”).

- Рух ЧЕСНО здійснює оброблення персональних даних кандидатів в базі даних, яка буде зареєстрована у встановленому законом порядку.

 

2. Поширення негативної інформації

- Рух ЧЕСНО не робить тверджень щодо доведеності фактів неправомірної або неетичної поведінки (наприклад, щодо порушення особою прав людини чи невідповідності стилю життя особи її задекларованим доходам).

- Рух ЧЕСНО не робить тверджень щодо доведенності вини особи у вчинені правопорушення, крім випадків, коли така вина встановлена судом.

- Рух ЧЕСНО робить оцінку вірогідності причетності особи до правопорушення чи неетичної поведінки і поширює відповідну інформацію лише у випадку, коли така вірогідність, на думку Руху “Чесно”, є високою і ґрунтується на фактичних даних, оприлюднених у достовірних джерелах.

- Таким чином, рух ЧЕСНО наголошує, що твердження про відповідність критеріям №1 (“Відсутність фактів порушень прав і свобод людини”), №3 (“Непричетність до корупційних дій”) та №4 (“Прозорість задекларованих доходів та майна та їх відповідність способу життя”) є оціночними судженнями руху ЧЕСНО.

- Оціночні судження руху ЧЕСНО не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості (стаття 30 Закону України “Про інформацію”), що відповідає міжнародним стандартам захисту свободи слова, зокрема, обов’язковій для застосування практиці Європейського суду з прав людини, згідно з якою оціночні судження не підлягають доведенню (див., серед інших, рішення у справах “Лінгенс проти Австрії”, “Українська Прес-Група проти України”).

- Рух ЧЕСНО не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації, отриманої з офіційних джерел, та не несе відповідальності в разі її спростування (стаття 302 Цивільного кодексу). Це, зокрема: інформація про письмову чи електронну реєстрацію народного депутата, про зміну фракції; інформація, отримана у відповідь на запит до державного органу чи органу місцевого самоврядування; інша інформація з офіційних джерел.

 

3. Передвиборна агітація

- Рух ЧЕСНО додержується вимог Закону України “Про вибори народних депутатів України” щодо передвиборної агітації, зокрема в частині строків проведення агітації.

- Засоби масової інформації, що поширюють інформацію руху ЧЕСНО чи про рух ЧЕСНО повинні при цьому уникати агітації голосувати або не голосувати за певну партію чи кандидата, не вживати висловлювань чи розміщувати матеріали, які ставлять за мету спонукати виборців голосувати або не голосувати за конкретну партію чи кандидата. Такі заклики і матеріали під час виборчого процесу можуть бути визнані порушенням статті 74 Закону України “Про вибори народних депутатів України”.

- Інформація у засобах масової інформації про рух ЧЕСНО, у якій не згадується оцінка рух ЧЕСНО конкретних кандидатів чи партій, не може вважатися передвиборною агітацією.

 

4. Право на відповідь

- Рух ЧЕСНО, відповідно до статті 30 Закону України “Про інформацію”, надає особі, про яку було поширено інформацію, з якою вона не згодна, можливість відповіді в розумному обсязі. Відповідь оприлюднюється на веб-сторінці руху ЧЕСНО.