Маліч Олег Володимирович

Партія: Не входить до складу жодної партії

Депутат Верховної Ради VI скликання

Фракція: Не входить до складу жодної фракції

Ким висунутий: Блок Юлії Тимошенко

Зміна політичної позиції всупереч волевиявленню виборців

Після набуття повноважень народного депутата Верховної Ради VІ скликання, Маліч Олег Володимирович 21 вересня 2010 року вийшов зі складу фракції Блоку Юлії Тимошенко (Фракція "Блок Юлії Тимошенко - "Батьківщина"), за списком якого його було обрано до парламенту, і до будь-якої іншої фракції не переходив. 

Згідно з методолоією руху ЧЕСНО, вихід народного депутата з фракції партії чи блоку, за списком якого його було обрано до Верховної Ради (за власним рішення або за рішенням фракції незалежно від підстав), вважається невідповідністю Критерію. Таким чином, Маліч Олег Володимирович, на думку Руху ЧЕСНО, не відповідає Критерію.

Причетність до корупційних дій

Рішенням колегії Державного агентства з управління Національними проектами від 14 жовтня 2010, керівником Національного проекту "Повітряний експрес" було призначено народного депутата Маліча Олега Володимировича. 

Аналіз функцій Держінвестпроекту дозволяє дійти висновку, що, як керівник проекту "Повітряний експрес", він опосередковано може здійснювати керівні функції по відношенню до підприємств, що входять до сфери управління Держінвестпроекту, зокрема, ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» (згідно Постанови КМУ від 27.04.11 № 499 йому передано функції замовника реалізації цього проекту), а також лобіювати їх інтереси. Про це може свідчити внесення законопроектів № 9649, 9650 про звільнення від оподаткування товарів, робіт та послуг, що постачаються (виконуються) в рамках проекту "Повітряний експрес".

Хоча наведена інформація не є підтвердженням вини народного депутата Маліча Олега Володимировича у вчиненні правопорушення, але вона дає вагомі підстави припустити та зробити оцінку про високу вірогідність наявності конфлікту інтересів у його законотворчій діяльності та фактичного суміщення посад.

Таким чином, згідно з методологією оцінювання доброчесності кандидатів Руху ЧЕСНО, народний депутат Маліч Олег Володимирович, на думку Руху ЧЕСНО, не відповідає Критерію.

Непрозорість задекларованих доходів та майна та їх невідповідність способу життя

9 квітня 2012 року Рух ЧЕСНО письмово звернувся до народного депутата України Маліча Олега Володимировича з проханням надати копію його декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік (за винятком відомостей, які є інформацією з обмеженим доступом згідно із Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"). На звернення Руху ЧЕСНО народний депутат України Маліч Олег Володимирович не відповів у встановлений законом строк.

 

За результатами аналізу наявної в Руху ЧЕСНО інформації щодо відповідності народного депутата України Маліча Олега Володимировича Критерію, невідповідності задекларованих ним доходів і майна способу його життя, згідно з методологією Руху, встановлено не було.

 

За методологією оцінювання доброчесності кандидатів у депутати, невідповідністю Критерію вважається, зокрема, ненадання депутатом Руху ЧЕСНО копії його декларації про майно, доходи, зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік. Таким чином, Маліч Олег Володимирович, на думку Руху ЧЕСНО, не відповідає Критерію

Неособисте голосування в парламенті

У період здійснення депутатських повноважень у Верховній Раді України VI скликання народний депутат України Маліч Олег Володимирович неодноразово порушував принцип особистого голосування на засіданнях Верховної Ради України. Зокрема, згідно з даними письмової реєстрації народних депутатів України, він був відсутній на вечірньому пленарному засіданні парламенту 5 квітня 2011 року та ранковому пленарному засіданні парламенту 10 січня 2012 року, однак його картка для голосування використовувалась під час голосувань на цих засіданнях. Згідно з методологією оцінювання доброчесності кандидатів у народні депутати, невідповідністю депутата Критерію вважається навіть одноразове порушення ним принципу особистого голосування. Таким чином, Маліч Олег Володимирович, на думку Руху ЧЕСНО, не відповідає Критерію.

Відсутність на засіданнях парламенту та комітетів

Протягом 2011 року було проведено 82 ранкові та вечірні пленарні засідання парламенту, щодо яких на офіційному веб-сайті Верховної Ради України наявні дані письмової реєстрації народних депутатів. Згідно з цими даними, народний депутат України Маліч Олег Володимирович був присутній на 46 ранкових та вечірніх пленарних засіданнях парламенту, тобто на 56% пленарних засідань Верховної Ради України, проведених у 2011 році.

Протягом 2011 року народний депутат Маліч Олег Володимирович був членом Комітету з питань національної безпеки і оборони у засіданнях Комітету. Згідно з даними протоколів засідань цього Комітету, упродовж 2011 року було проведено 17 засідань Комітету. Маліч Олег Володимирович був присутній на 9 засіданнях Комітету, тобто на 53% всіх засідань Комітету, проведених у 2011 році.

За методологією оцінювання доброчесності кандидатів у депутати, невідповідністю Критерію вважається присутність протягом 2011 року на менш як 75% пленарних засідань парламенту чи на менш як 75% засідань комітету, членом якого був народний депутат України. Таким чином, на думку Руху ЧЕСНО, Маліч Олег Володимирович не відповідає Критерію.

Цей інформаційний матеріал не є передвиборною агітацією у значенні положень ст. 68 ЗУ «Про вибори народних депутатів України». Діяльність Руху ЧЕСНО спрямована на забезпечення виборцям можливості доступу до різнобічної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого вибору (ст. 63 ЗУ “Про вибори народних депутатів України”).

Висновки щодо відповідності чи невідповідності критеріям є оцінкою Руху ЧЕСНО.

Детальніше про юридичні засади Руху ЧЕСНО дивіться http://chesno.org/legal/